AED in Wittewierum

Sinds kort beschikken we in Wittewierum over een AED!

Wat is een AED?

Een automatische externe defibrillator of hartstarter is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand. Indien de hartstilstand het gevolg is van bepaalde levensbedreigende ritmestoornissen kan een elektrische schok van een AED het gestoorde hartritme doen stoppen en kun je een leven redden. Hoe sneller je een AED inzet bij een hartstilstand, hoe groter de overlevingskans. Daarom is het van levens-belang dat in elke buurt een AED hangt. De AED in Wittewierum hangt aan de zijgevel van het huis aan de Woldjerweg 1  (ingang naar de kerk/pastorie)

We hebben de AED ontvangen van de gemeente Groningen via de EHBO-vereniging in Ten Boer. De EHBO-vereniging verzorgt ook cursussen om te leren het AED-apparaat te bedienen. Heb je de cursus gedaan, dan krijg je een AED certificaat. Je moet elke twee jaar een herhalingscursus volgen om je certificaat te behouden. Het is ook fijn om te weten, wie geregistreerde AED-bedieners in Wittewierum zijn, zodat snel gehandeld kan worden wanneer het nodig is en de seconden tellen. Mocht je al wel een AED kunnen bedienen, dan kun je je ook opgeven via HartslagNu.nl, dat jij beschikbaar bent in Wittewierum.

Mochten er mensen geïnteresseerd zijn in deze cursus, dan kun je een mailtje sturen naar welkom@wittewierum.nl of bellen met Marco van Dijk, 06-15428107.

De cursus wordt gegeven op één avond. Zodra er genoeg mensen zijn (minimaal 8) die zich hebben opgegeven, wordt er een cursus georganiseerd.

Hoe meer mensen dit kunnen, des te groter de kans dat we er op tijd bij zijn om een leven te redden. De kosten voor de eerste cursus zijn voor rekening van de gemeente Groningen.

Dus geef je op!

De dorpscoöperatie: ook in uw dorp!

De dorpscoöperatie Ten Boer bestaat uit vrijwilligers in de oude gemeente Ten Boer die de leefbaarheid in dit gebied zo goed mogelijk willen houden voor iedereen. De dorpscoöperatie doet dit door ontmoetingen te organiseren en hulp aan te bieden.

In de eerste plaats staat oog voor ouderen centraal, maar de dorpscoöperatie besteedt ook aandacht aan de zorgbehoeften van jongere dorpsgenoten. De dorpscoöperatie concurreert niet met bestaande voorzieningen. Zij organiseert haar activiteiten op basis van gepeilde behoefte, aanvullend op reeds bestaande voorzieningen.

Met elkaar

De dorpscoöperatie organiseert diverse activiteiten voor haar leden om eenzaamheid te voorkomen. Hierbij kunt u denken aan koffieochtenden, knutselochtenden, gym voor senioren, het dorpsdiner, biljarten en een cursus digitale wereld.

Voor elkaar 

Daarnaast biedt de dorpscoöperatie hulp aan ieder die dat nodig heeft, zoals een klusje doen voor iemand, iemand bezoeken die eenzaam is, een boodschapje doen voor iemand die dat zelf niet kan of er even zijn voor iemand zijn.

Ook meedoen?

U kunt meedoen door ons vrijwillig te helpen met het organiseren van activiteiten of vrijwillig uw hulp aan te bieden aan inwoners in uw dorp die soms een beetje hulp en ondersteuning nodig hebben. Op die manier vergroten we met elkaar de leefbaarheid in de oude gemeente Ten Boer.

Lid worden?

Het lidmaatschap van de dorpscoöperatie is gratis. Wilt u eerst eens komen kijken om te bepalen of het lidmaatschap iets voor u is? Dat kan. U kunt een of twee keer vrijblijvend een koffieochtend bezoeken.

  • De koffie-ochtenden zijn op
    elke woensdagochtend van 10.00-11.30 uur in de Wilgenhof (i.v.m. de versterking is de koffieochtend van woensdag verplaatst naar de Verlaatweg 64)

elke vrijdagochtend van 10.00-11.30 uur in het Buurhoes in Ten Boer.

Aanmelden is niet nodig

 

Contactgegevens

Heeft u nog vragen of wilt u contact opnemen?

www.dorpscooperatietenboer.nl

E-mail: info@dorpscooperatietenboer.nl

Telefoon: 06 41 41 63 62

Inloopmiddag wijkagent

“Jacob Kobes, de wijkagent van Ten Boer en omgeving, houdt iedere week een inloopmiddag. Iedere dinsdag van 13.00-14.00 uur bent u welkom op de politiepost aan het Koopmansplein 9, Ten Boer. De vlag staat buiten de deur als de inloopmiddag open is. Bij hem of soms een collega kunt u die middag terecht voor vragen, advies, problemen of kleine zaken. De wijkagent is in principe op de dinsdagmiddag aanwezig. Heel soms kan het zijn dat er vanwege andere prioriteiten geen inloopmiddag is. Er zal dan geen vlag buiten staan.

Voor aangiftes kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0900-8844. Via dit telefoonnummer en de website politie.nl kunt u ook altijd contact zoeken met de politie “.

Energietoeslag 2023

Heeft u de energietoeslag nog niet ontvangen? Vanaf 1 december kan de energietoeslag aangevraagd worden bij de gemeente Groningen.

 U hebt recht op de energietoeslag 2023 als u op 1 november 2023:

  • 21 jaar of ouder bent;
  • woont in de gemeente Groningen;
  • een uitkering van ons kreeg óf uw inkomen niet hoger was dan 140% van de bijstandsnorm.

 

21 jaar tot AOW-leeftijd 120% van bijstandsnorm 140% van bijstandsnorm
Alleenstaande (ouder) € 1.459.94 € 1.703,27
Echtpaar of samenwonend € 2.085,62 € 2.433,23

 

Vanaf AOW-leeftijd 120% van bijstandsnorm 140% van bijstandsnorm
Alleenstaande (ouder) € 1.629,19 € 1.900,72
Echtpaar of samenwonend € 2.212,32 € 2.581,04

 

Valt u inkomen in de kolom 120% van de bijstandsnorm bedraagt de energietoeslag €800

Valt u inkomen tussen de 120 en de 140% dan bedraagt de energietoeslag €400

 

Heeft u vragen of wilt u ondersteuning bij het aanvragen van de toeslag?

U kunt ons telefonisch bereiken via het telefoonnummer: 050 302 8846

 

Let’s Gro in Ten Boer

Komt u ook meedenken over de toekomst van uw dorp? Op zondag 5 november van 14.00 tot 16.00 uur in dorpshuis Ten Boer.

We starten met de filmvertoning van ‘Mijn dorp en de wereld’. Een film over de impact van de aardbevingen, de veerkracht van de bewoners en de invloed op de onderlinge verhoudingen. Een nagesprek met de maker van de film volgt. Daarna gaan we samen in gesprek over ideeën om uw eigen dorp mooier, socialer, veiliger en groener te maken. Dat doen we aan de hand van online platform de Stem van Ten Boer, waarbij initiatiefnemers uit de dorpen aanwezig zijn om meer te vertellen.
Voor wie?
Voor iedereen uit Ten Boer en omliggende dorpen.
Wanneer?
Zondag 5 november van 14.00 tot 16.00 uur
• 14.30 uur: start film ‘Mijn dorp en de wereld’, daarna napraten met de maker. 
• Uw eigen dorp mooier, socialer, veiliger en groener?  Hebt u ideeën? 
Kijk wat er in andere dorpen gebeurt en ga in gesprek met initiatiefnemers.
Waar?
Dorpshuis Ten Boer, Sportlaan 2
• Met koffie, thee en koek
• Gratis toegang 
Neem alvast een kijkje op de website van de Stem van Ten Boer, en klik op uw dorp om te zien welke inspirerende initiatieven er al zijn.
Deze middag is onderdeel van Let’s Gro, het festival over de toekomst van Groningen. Meer informatie over dit festival op: forum.nl/nl/letsgro. 

Herstel graven kerkhof Wittewierum

Stichting Oude Groninger Kerken en Gemeente Groningen hebben vorig jaar de handen ineen geslagen om het Dorpsommetje van Wittewierum in ere te herstellen. Dit ommetje leidt de bezoeker over het bijzondere kerkhof rondom de kerk van Wittewierum en de stichting zorgt ervoor dat het kerkhof er binnenkort weer in goede staat bij ligt. Er worden onder andere 27 oude graven hersteld. Gemeente Groningen heeft in een eerder stadium al gezorgd voor de begaanbaarheid van de paden buiten het kerkhof. De werkzaamheden starten begin juli.

Bij de Gemeente Groningen waren meerdere signalen van dorpsbewoners binnengekomen dat er behoefte was aan het herstel van het Dorpsommetje van Wittewierum. Het ommetje was in de loop der jaren verwaarloosd geraakt, maar werd nog steeds veelvuldig gebruikt door dorpelingen en toeristen. De gemeente wilde de herstelwerkzaamheden graag steunen. Een deel van het ommetje loopt over het bijzondere kerkhof rond de kerk van Wittewierum, waar in 1213 klooster Bloemhof werd gesticht. Nu staat er alleen nog de kerk met omringend kerkhof en de pastorie (privé-bezit). Het kerkhof is in bezit van de Stichting Oude Groninger Kerken en daarom is ook de stichting benaderd om deel uit te maken van het herstelproces. Mede dankzij bijdragen van het Dinamo Fonds, Stichting Fonds Eemsmond, Het Prins Bernhard Cultuurfonds en Gemeente Groningen kunnen de herstelwerkzaamheden gestart worden.

Herstelwerkzaamheden kerkhof

Het fraaie, gietijzeren toegangshek bij de ingang van het kerkhof wordt aangepakt. De verf bladdert af en sommige delen van het hek roesten. Ook komt er een nieuw, actueel informatiebord die bezoekers van het kerkhof informeert over de geschiedenis van de bijzondere plek en over de bijzondere flora en fauna op het kerkhof. Daarnaast worden er 27 graven hersteld. Het oudste graf op het kerkhof dateert van 1669. Veel graven verkeren in slechte staat of zijn onder het maaiveld verdwenen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Landschapsbeheer Groningen. De Gemeente Groningen heeft in een eerdere fase het pad rondom het kerkhof weer begaanbaar gemaakt door de bomen te snoeien en de paden aan te vullen met nieuwe schelpen. Ook de waterpomp die langs het pad staat, is hersteld.

Mocht u vragen over bovenstaand artikel hebben dan kunt u deze mailen naar naar GebiedsteamTenBoer@groningen.nl

Digitale bijeenkomst

 

Beste bewoners van Wittewierum,

De afgelopen jaren hebben we in verschillende sessies meerdere wensen en ideeën opgehaald voor het dorp. De laatste gezamenlijke sessie is al een tijd geleden, en daarom willen we jullie uitnodigen voor een digitale bijeenkomst op woensdag 9 februari van 19:00 – 20:30 (de link is opvraagbaar bij welkom@wittewierum.nl). In dit overleg zullen we langs de verschillende wensen en ideeën gaan om te kijken wat de huidige status is en waar we de komende periode op kunnen inzetten. Ook blijft er ruimte voor nieuwe ideeën. Een onderwerp dat deze avond ook aan bod zal komen is de kaart met jullie suggesties voor groen en biodiversiteit in Wittewierum.

De huidige lijst met ideeën is te vinden via de Stem van Ten Boer: https://stemvan.groningen.nl/budgets/10/investments?heading_id=14. We nodigen de bewoners van Wittewierum van harte uit om via dit platform ook nieuwe ideeën in te brengen, of op de huidige ideeën te reageren. Het lijkt ons daarom goed om het tijdens de sessie ook te hebben over hoe we dit platform nog effectiever kunnen inzetten.

Mochten jullie nog andere bewoners van Wittewierum kennen die ook graag aan zouden sluiten bij deze bijeenkomst, voel je dan vrij om deze uitnodiging door te sturen!

versterkenenvernieuwen.groningen.nl

 

Stem van Groningen

Dé plek waar jij meebeslist, in gesprek gaat en ideeën deelt over onderwerpen die jij belangrijk vindt. www.destemvan.groningen.nl

Het is een manier om de ideeën te delen met alle inwoners en iedereen kan ook reageren met bijvoorbeeld aanvullingen in de vorm van tips, of eventuele aanbiedingen om bij te dragen en mee te denken, maar ook nieuwe ideeën zijn welkom. Vervolgens gaan we samen verder met de uitwerking van de ideeën. Is het haalbaar? Wat is er voor nodig? Wie doen er mee? Welke expertise van binnen of van buiten de gemeente is er nodig? Hoe kunnen we het financieren? Op welke termijn?

Uiteindelijk is het onze wens om dit proces elk jaar te herhalen zodat de dorpsagenda’s levend en actueel blijven, maar ook altijd zichtbaar is en blijft wat de voortgang per project is.

De stem van Wittewierum: https://stemvan.groningen.nl/budgets/10/investments?heading_id=14

De Dorpscoöperatie Ten Boer in coronatijd

De Dorpscoöperatie Ten Boer organiseert wekelijks koffieochtenden en daarnaast regelmatig creatieve bijeenkomsten en gezamenlijke maaltijden. Die bijeenkomsten liggen nu al een jaar vrijwel stil. Dat betekent dat veel leden deze mogelijkheden om anderen te ontmoeten moeten missen. We hopen dat door het vaccinatie-programma het eind van deze ­periode snel in zicht komt. Onze leden èn vrij­willigers zien er naar uit!

Telefonische hulpdienst

Onze telefonische hulpdienst is wél bereikbaar. U kunt daar terecht met praktische hulpvragen. Bijvoorbeeld om een paar boodschappen of een klusje in of om huis te laten doen of om gezelschap te vinden voor een wandelingetje in de buurt. Behalve met praktische vragen kun u er ook terecht als u eens met iemand wilt praten omdat u het gewone contact met anderen mist. We noteren uw nummer en u wordt dan op een later moment door een van onze vrijwilligers teruggebeld.

De telefonische hulpdienst is elke dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur bereikbaar op 06 41 41 63 62.

De activiteiten en diensten van de dorpscoöperatie staan open voor inwoners van alle dorpen in het gebied Ten Boer.

Nieuwsbrief

Onlangs is onze nieuwsbrief in het gebied Ten Boer verspreid. Heeft u hem niet in de bus gehad, dan kunt u hem in de bibliotheek aan het Koopmansplein afhalen.

Meer informatie vindt u op www.dorpscooperatietenboer.nl