Herstel graven kerkhof Wittewierum

Stichting Oude Groninger Kerken en Gemeente Groningen hebben vorig jaar de handen ineen geslagen om het Dorpsommetje van Wittewierum in ere te herstellen. Dit ommetje leidt de bezoeker over het bijzondere kerkhof rondom de kerk van Wittewierum en de stichting zorgt ervoor dat het kerkhof er binnenkort weer in goede staat bij ligt. Er worden onder andere 27 oude graven hersteld. Gemeente Groningen heeft in een eerder stadium al gezorgd voor de begaanbaarheid van de paden buiten het kerkhof. De werkzaamheden starten begin juli.

Bij de Gemeente Groningen waren meerdere signalen van dorpsbewoners binnengekomen dat er behoefte was aan het herstel van het Dorpsommetje van Wittewierum. Het ommetje was in de loop der jaren verwaarloosd geraakt, maar werd nog steeds veelvuldig gebruikt door dorpelingen en toeristen. De gemeente wilde de herstelwerkzaamheden graag steunen. Een deel van het ommetje loopt over het bijzondere kerkhof rond de kerk van Wittewierum, waar in 1213 klooster Bloemhof werd gesticht. Nu staat er alleen nog de kerk met omringend kerkhof en de pastorie (privé-bezit). Het kerkhof is in bezit van de Stichting Oude Groninger Kerken en daarom is ook de stichting benaderd om deel uit te maken van het herstelproces. Mede dankzij bijdragen van het Dinamo Fonds, Stichting Fonds Eemsmond, Het Prins Bernhard Cultuurfonds en Gemeente Groningen kunnen de herstelwerkzaamheden gestart worden.

Herstelwerkzaamheden kerkhof

Het fraaie, gietijzeren toegangshek bij de ingang van het kerkhof wordt aangepakt. De verf bladdert af en sommige delen van het hek roesten. Ook komt er een nieuw, actueel informatiebord die bezoekers van het kerkhof informeert over de geschiedenis van de bijzondere plek en over de bijzondere flora en fauna op het kerkhof. Daarnaast worden er 27 graven hersteld. Het oudste graf op het kerkhof dateert van 1669. Veel graven verkeren in slechte staat of zijn onder het maaiveld verdwenen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Landschapsbeheer Groningen. De Gemeente Groningen heeft in een eerdere fase het pad rondom het kerkhof weer begaanbaar gemaakt door de bomen te snoeien en de paden aan te vullen met nieuwe schelpen. Ook de waterpomp die langs het pad staat, is hersteld.

Mocht u vragen over bovenstaand artikel hebben dan kunt u deze mailen naar naar GebiedsteamTenBoer@groningen.nl

Digitale bijeenkomst

 

Beste bewoners van Wittewierum,

De afgelopen jaren hebben we in verschillende sessies meerdere wensen en ideeën opgehaald voor het dorp. De laatste gezamenlijke sessie is al een tijd geleden, en daarom willen we jullie uitnodigen voor een digitale bijeenkomst op woensdag 9 februari van 19:00 – 20:30 (de link is opvraagbaar bij welkom@wittewierum.nl). In dit overleg zullen we langs de verschillende wensen en ideeën gaan om te kijken wat de huidige status is en waar we de komende periode op kunnen inzetten. Ook blijft er ruimte voor nieuwe ideeën. Een onderwerp dat deze avond ook aan bod zal komen is de kaart met jullie suggesties voor groen en biodiversiteit in Wittewierum.

De huidige lijst met ideeën is te vinden via de Stem van Ten Boer: https://stemvan.groningen.nl/budgets/10/investments?heading_id=14. We nodigen de bewoners van Wittewierum van harte uit om via dit platform ook nieuwe ideeën in te brengen, of op de huidige ideeën te reageren. Het lijkt ons daarom goed om het tijdens de sessie ook te hebben over hoe we dit platform nog effectiever kunnen inzetten.

Mochten jullie nog andere bewoners van Wittewierum kennen die ook graag aan zouden sluiten bij deze bijeenkomst, voel je dan vrij om deze uitnodiging door te sturen!

versterkenenvernieuwen.groningen.nl

 

Stem van Groningen

Dé plek waar jij meebeslist, in gesprek gaat en ideeën deelt over onderwerpen die jij belangrijk vindt. www.destemvan.groningen.nl

Het is een manier om de ideeën te delen met alle inwoners en iedereen kan ook reageren met bijvoorbeeld aanvullingen in de vorm van tips, of eventuele aanbiedingen om bij te dragen en mee te denken, maar ook nieuwe ideeën zijn welkom. Vervolgens gaan we samen verder met de uitwerking van de ideeën. Is het haalbaar? Wat is er voor nodig? Wie doen er mee? Welke expertise van binnen of van buiten de gemeente is er nodig? Hoe kunnen we het financieren? Op welke termijn?

Uiteindelijk is het onze wens om dit proces elk jaar te herhalen zodat de dorpsagenda’s levend en actueel blijven, maar ook altijd zichtbaar is en blijft wat de voortgang per project is.

De stem van Wittewierum: https://stemvan.groningen.nl/budgets/10/investments?heading_id=14

De Dorpscoöperatie Ten Boer in coronatijd

De Dorpscoöperatie Ten Boer organiseert wekelijks koffieochtenden en daarnaast regelmatig creatieve bijeenkomsten en gezamenlijke maaltijden. Die bijeenkomsten liggen nu al een jaar vrijwel stil. Dat betekent dat veel leden deze mogelijkheden om anderen te ontmoeten moeten missen. We hopen dat door het vaccinatie-programma het eind van deze ­periode snel in zicht komt. Onze leden èn vrij­willigers zien er naar uit!

Telefonische hulpdienst

Onze telefonische hulpdienst is wél bereikbaar. U kunt daar terecht met praktische hulpvragen. Bijvoorbeeld om een paar boodschappen of een klusje in of om huis te laten doen of om gezelschap te vinden voor een wandelingetje in de buurt. Behalve met praktische vragen kun u er ook terecht als u eens met iemand wilt praten omdat u het gewone contact met anderen mist. We noteren uw nummer en u wordt dan op een later moment door een van onze vrijwilligers teruggebeld.

De telefonische hulpdienst is elke dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur bereikbaar op 06 41 41 63 62.

De activiteiten en diensten van de dorpscoöperatie staan open voor inwoners van alle dorpen in het gebied Ten Boer.

Nieuwsbrief

Onlangs is onze nieuwsbrief in het gebied Ten Boer verspreid. Heeft u hem niet in de bus gehad, dan kunt u hem in de bibliotheek aan het Koopmansplein afhalen.

Meer informatie vindt u op www.dorpscooperatietenboer.nl