Herstel graven kerkhof Wittewierum

Geen categorie
Stichting Oude Groninger Kerken en Gemeente Groningen hebben vorig jaar de handen ineen geslagen om het Dorpsommetje van Wittewierum in ere te herstellen. Dit ommetje leidt de bezoeker over het…

Digitale bijeenkomst

Geen categorie
  Beste bewoners van Wittewierum, De afgelopen jaren hebben we in verschillende sessies meerdere wensen en ideeën opgehaald voor het dorp. De laatste gezamenlijke sessie is al een tijd geleden,…

Stem van Groningen

Geen categorie
Dé plek waar jij meebeslist, in gesprek gaat en ideeën deelt over onderwerpen die jij belangrijk vindt. www.destemvan.groningen.nl Het is een manier om de ideeën te delen met alle inwoners en iedereen kan…

De Dorpscoöperatie Ten Boer in coronatijd

Geen categorie
De Dorpscoöperatie Ten Boer organiseert wekelijks koffieochtenden en daarnaast regelmatig creatieve bijeenkomsten en gezamenlijke maaltijden. Die bijeenkomsten liggen nu al een jaar vrijwel stil. Dat betekent dat veel leden deze…