AED in Wittewierum

Geen categorie
Sinds kort beschikken we in Wittewierum over een AED! Wat is een AED? Een automatische externe defibrillator of hartstarter is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij de reanimatie van…

De dorpscoöperatie: ook in uw dorp!

Geen categorie
De dorpscoöperatie Ten Boer bestaat uit vrijwilligers in de oude gemeente Ten Boer die de leefbaarheid in dit gebied zo goed mogelijk willen houden voor iedereen. De dorpscoöperatie doet dit…

Inloopmiddag wijkagent

Geen categorie
“Jacob Kobes, de wijkagent van Ten Boer en omgeving, houdt iedere week een inloopmiddag. Iedere dinsdag van 13.00-14.00 uur bent u welkom op de politiepost aan het Koopmansplein 9, Ten…

Energietoeslag 2023

Geen categorie
Heeft u de energietoeslag nog niet ontvangen? Vanaf 1 december kan de energietoeslag aangevraagd worden bij de gemeente Groningen.  U hebt recht op de energietoeslag 2023 als u op 1…

Let’s Gro in Ten Boer

Geen categorie
Komt u ook meedenken over de toekomst van uw dorp? Op zondag 5 november van 14.00 tot 16.00 uur in dorpshuis Ten Boer.We starten met de filmvertoning van ‘Mijn dorp…

Herstel graven kerkhof Wittewierum

Geen categorie
Stichting Oude Groninger Kerken en Gemeente Groningen hebben vorig jaar de handen ineen geslagen om het Dorpsommetje van Wittewierum in ere te herstellen. Dit ommetje leidt de bezoeker over het…

Digitale bijeenkomst

Geen categorie
  Beste bewoners van Wittewierum, De afgelopen jaren hebben we in verschillende sessies meerdere wensen en ideeën opgehaald voor het dorp. De laatste gezamenlijke sessie is al een tijd geleden,…

Stem van Groningen

Geen categorie
Dé plek waar jij meebeslist, in gesprek gaat en ideeën deelt over onderwerpen die jij belangrijk vindt. www.destemvan.groningen.nl Het is een manier om de ideeën te delen met alle inwoners en iedereen kan…

De Dorpscoöperatie Ten Boer in coronatijd

Geen categorie
De Dorpscoöperatie Ten Boer organiseert wekelijks koffieochtenden en daarnaast regelmatig creatieve bijeenkomsten en gezamenlijke maaltijden. Die bijeenkomsten liggen nu al een jaar vrijwel stil. Dat betekent dat veel leden deze…