[ http://www.wereldaanboeken.ub.rug.nl/?p=32]
[http://www.nl.wikipedia.org/wiki/Premonstratenzers]
[http://www.nl.wikipedia.org/wiki/Alternerend_stelsel]
[./index.html]
[./links.html]
[./fotos.html]
[./contact.html]
[./laatste_nieuws.html]
[./vergroting_kaart.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Wittewierum
Het wierdedorp Werum of Wierum was ooit gelegen aan de rechtervoet van de Fivel, evenals Ten Post, Oldersum, Loppersum, Oosterwijtwerd en Spijk. Het ligt ± 1 km ten zuiden van Ten Post in de gemeente Ten Boer. Ten Post werd lange tijd gezien als een gehucht onder Wittewierum

Wittewierum is een dorp rijk aan historie. In het jaar 1211 schonken de inwoners van Wierum hun dorpskerk aan een pas opgerichte kloostergemeenschap te Romerswerf of Nijenklooster onder Jukwerd.

Het klooster dankt zijn bekendheid mede aan het feit dat de stichter van het klooster, de abt Emo van Huizinge en later de tweede abt Menko, een (nog altijd in de Rijks Universiteit van Groningen bewaarde) Kroniek hebben geschreven. Uit deze Kroniek krijgt men geen vrolijk beeld van het leven in het terpen- en wierdengebied. Behalve over de regionale oorlogen en twisten, die in die dagen geheel Europa teisteren, leest men voortdurend van stormen,natuur-rampen, ziekten en misoogsten.

De kroniek van het klooster Bloemhof vertelt ook uitvoerig over de verhuizing en stichting van het klooster te Wierum in het jaar 1213 en over de opname van de jonge communiteit in de orde van de Premonstratenzers of Norbertijnen in 1217, onder de naam Floridus Hortus of Bloemhof. Het witte habijt van de monniken veroorzaakte de naamsverandering van het dorp. Wierum werd in de loop der tijd Wittewierum. In 1238 werd begonnen met de bouw van een nieuwe bakstenen abdijkerk. Dit is het eerste schriftelijke bericht over het bakken van stenen in de Nederlanden. Nauwkeurig worden de voorbereidingen, de steenfabricage en de organisatie van de bouw beschreven.
 
Vanuit het klooster wordt de systematische ontginning van het omliggende gebied ter hand genomen. Bloemhof werd een machtig klooster dat in Fivelingo veel landerijen (meer dan 2300 HA) en invloed bezat. Ooit woonden 1000 monniken en nonnen in Wittewierum en in de zustervestiging Nijenklooster. In 1561 waren er nog maar drie of vier monniken en werd het klooster opgeheven. De bezittingen werden bestemd voor het nieuwe bischoppelijk kapittel van Groningen.

In 1566, tijdens de 80-jarige oorlog, brandde het klooster grotendeels af, maar bleef de abdijkerk ten dele bewaard. Cornelius Hermanszoon, de laatste abt, nam de nu zo vermaarde kroniek mee naar Groningen. De gebouwen van het klooster zijn afgebroken door Johan Knijff, die onder Alva benoemd was tot bisschop van Groningen. Met de stenen ervan zijn grote delen van het tegenwoordige Prinsenhof in de stad Groningen gebouwd. De klok uit 1373 hangt nu in de kerktoren van Slochteren.

In 1598 was er een verkoping van de restanten van het klooster en in 1604 werd er, ook van de kloosterresten, op de fundamenten van de abdijkerk een protestantse kerk gebouwd, die in 1863 moest wijken voor het huidige bouwwerk. Bij de restauratie van dit godshuis kwamen kortgeleden oude dertiende eeuwse funderingen van een romano-gotische kruisbasiliek tevoorschijn, die de verschijning-vorm van de abdijkerk van 1238 is geweest. Op de pijlers van het schip, deel uitmakend van een alternerend stelsel, blijken de kerken uit 1604 en 1863 te zijn gebouwd. De toren van de laatste kerk wordt in de Tweede Wereldoorlog onherstelbaar beschadigd door een luchtballon.

Waarschijnlijk door het ontbreken van belangrijke weg- en waterverbindingen komt het dorp niet tot verdere ontwikkeling. Na de aanleg van het Eemskanaal rond 1875 komt er meer bebouwing aan de doorgaande weg en er komt zelfs een voetpad naar het kanaal. Bij de aanleg van een nieuwe weg tussen Ten Post en Wittewierum, in 1937, stuitte men iets ten noorden van de bebouwing van het dorp, rechts van de weg, op de resten van een duiventil. Het land, nu doorsneden door genoemde weg, draagt de veldnaam 'Doefkaamp'.

Op de wierde ligt een tot de verbeelding sprekend kerkhof. De oudste grafzerk dateert uit 1669, de laatste begraving heeft in 1919 plaatsgevonden. De geaccidenteerde terreinen in de omgeving verraden de ligging van het voormalige kloostercomplex. Kerk en kerkhof zijn in 2002 gerestaureerd en zijn in bezit van de Stichting Oude Groninger Kerken.
Het terrein wordt beheerd door Landschapsbeheer Groningen.

Wittewierum telt nu circa 140 inwoners.

Met dank aan Rein Wobbes